Čeština   English  

50. ročník

Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a statutární město Ústí nad Labem

vyhlašují 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte
 na 22. - 24. listopadu 2017


Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích podle věku v den zahájení soutěže

Soutěž je dvoukolová.
V prvním kole přednese soutěžící skladbu, nebo více skladeb z období baroka až klasicismu.
Ve druhém kole se hrají skladby z období romantismu až po skladby současných autorů.I.
kategorie

    
         soutěžící ve věku do 9 let

     
            3–6 minut - I. kolo              3–6 minut   II. kolo


II.   kategorie

     
         soutěžící ve věku 10 a 11 let

     
            4–8 minut - I. kolo              4–8 minut   II. kolo


III. kategorie

    
         soutěžící ve věku 12 a 13 let

   
          6–10 minut - I. kolo              6–10 minut II. kolo


IV. kategorie

    
         soutěžící ve věku 14 a 15 let

   
          6–10 minut - I. Kolo              6–10 minut II. kolo

 

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2017

Veškeré informace obdržíte do 30. září 2017


        Ceny

   Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých kategoriích
   Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně.

   Zvláštní ceny:
   Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga z ČR                   
   Cena pro nejúspěšnějšího soutěžícího z ČR 
  
Cena primátora města Ústí nad Labem
   Cena pro nejmladšího účastníka soutěže

   Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen

 

 

                Hlavní cena pro absolutního vítěze
                                       30. 000 Kč

                     tato částka podléhá zdanění

 

                          1. místa všech kategorií - finanční ceny

                     Zvláštní ceny-nahrávací zařízení, fotoaparát, noty..... 

         Soutěžní poplatek 
 1. 500 Kč                                 
datum splatnosti je 27. září 2017


 


   
    1. Poštovní poukázka:
    ZUŠ Evy Randové
    W. Churchilla 4
    400 11 Ústí nad Labem
    Zpráva pro příjemce: 22. – 24. listopadu 2017

    Soutěžní poplatek nelze platit šekem
    Soutěžní poplatek nelze platit na místě
    Soutěžní poplatek je nevratný


    2. Bankovní převod:

    Československá obchodní banka
    Číslo účtu: 259564382/0300
    Variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
    (pouze číslice)

    Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího
    

 


        Ubytování  
 
                                                                                      Clarion Congress Hotel ****                                                                                                                                                                                                                                                                                     


   Pokoj 1 lůžko:     900 Kč (1 noc)                                           
   Pokoj 2 lůžka: 1. 000 Kč (1 noc) 


   
Ubytování i stravování si účastníci hradí sami.

 

    
                                        
http://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com/cs/pokoje-a-apartma/


© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.