Čeština   English  

50. ročník

Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a statutární město Ústí nad Labem

vyhlašují 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte
 na 22. - 24. listopadu 2017


Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích podle věku v den zahájení soutěže

Soutěž je dvoukolová.
V prvním kole přednese soutěžící skladbu, nebo více skladeb z období baroka až klasicismu.
Ve druhém kole se hrají skladby z období romantismu až po skladby současných autorů.I.
kategorie

    
         soutěžící ve věku do 9 let

     
            3–6 minut - I. kolo              3–6 minut   II. kolo


II.   kategorie

     
         soutěžící ve věku 10 a 11 let

     
            4–8 minut - I. kolo              4–8 minut   II. kolo


III. kategorie

    
         soutěžící ve věku 12 a 13 let

   
          6–10 minut - I. kolo              6–10 minut II. kolo


IV. kategorie

    
         soutěžící ve věku 14 a 15 let

   
          6–10 minut - I. Kolo              6–10 minut II. kolo

 

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2017

Veškeré informace obdržíte do 30. září 2017


        Ceny

   Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých kategoriích
   Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně.

   Zvláštní ceny:
   Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga z ČR                   
   Cena pro nejúspěšnějšího soutěžícího z ČR 
  
Cena primátora města Ústí nad Labem
   Cena pro nejmladšího účastníka soutěže

   Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen

 

 

                Hlavní cena pro absolutního vítěze
                                       30. 000 Kč


 

                          1. místa všech kategorií - finanční ceny

                     Zvláštní ceny-nahrávací zařízení, fotoaparát, noty..... 

         Soutěžní poplatek 
 1. 500 Kč                                 
datum splatnosti je 27. září 2017


 


   
    1. Poštovní poukázka:
    ZUŠ Evy Randové
    W. Churchilla 4
    400 11 Ústí nad Labem
    Zpráva pro příjemce: 22. – 24. listopadu 2017

    Soutěžní poplatek nelze platit šekem
    Soutěžní poplatek nelze platit na místě
    Soutěžní poplatek je nevratný


    2. Bankovní převod:

    Československá obchodní banka
    Číslo účtu: 259564382/0300
    Variabilní symbol: 22. – 24. listopadu 2017
    
    

 


        Ubytování  
 
                                                                                      Clarion Congress Hotel ****                                                                                                                                                                                                                                                                                     


   Pokoj 1 lůžko:     900 Kč (1 noc)                                           
   Pokoj 2 lůžka: 1. 000 Kč (1 noc) 

   
Ubytování i stravování si účastníci hradí sami.

 

    
                                        

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.