Čeština   English  

Informace


Registrace do 51. ročníku byla ukončena
_________________________________________________________________


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a statutární město Ústí nad Labem

vyhlašují 51. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte
 na 21. - 23. listopadu 2018

Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích.

I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let

 II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let

III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let

IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let

Rozhodující datum pro zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození ke dni konání 1. kola soutěže v příslušném roce.

 


SOUTĚŽ

I. kategorie - soutěž je jednokolová, časový limit je 4 - 8 minut

Soutěžící představí jednu nebo více skladeb, které se datují do období mezi barokem a klasicismem
a jednu nebo více skladeb z romantického období až po skladby současných autorů. II. kategorie soutěž je dvoukolová, časový limit je 5 - 7 minut v každém kole

v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus, 
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost. III. kategorie - soutěž je dvoukolová, časový limit je 6 - 8 minut v každém kole

v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost. IV. kategorie - soutěž je dvoukolová, časový limit je 7 - 9 minut v každém kole

v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost
Změny v soutěžním programu jsou povoleny a musí být ohlášeny v místě konání soutěže v recepci
nejméně hodinu před soutěžním výkonem.


Pořadí soutěžních vystoupení (soutěžících) prvního kola určí losováním předseda mezinárodní poroty
na veřejném slavnostním setkání v předvečer konání soutěže.

Více informací o soutěži se dočtete v kapitole "O Virtuosi", kde najdete Statut, Soutěžní řád a Jednací řád poroty".


 Přihláška ve formátu Word ke stažení ZDE

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2018
Toto datum je závazné pro všechny zájemce o účast v soutěži. 

        Ceny

   Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých kategoriích
   Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně.

   Zvláštní ceny:
   Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga z ČR                   
   Cena pro nejúspěšnějšího soutěžícího z ČR 
  
Cena primátora města Ústí nad Labem
   Cena pro nejmladšího účastníka soutěže

   Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen

 

 

                Hlavní cena pro absolutního vítěze
                                       30. 000 Kč

                     tato částka podléhá zdanění

 

                    1. místa všech kategorií - věcné ceny
               Zvláštní ceny - nahrávací zařízení, fotoaparát, noty..... 

 Soutěžní poplatek 1. 500 Kč je splatný 25. září.


 


   
   
1. Poštovní poukázka:
    ZUŠ Evy Randové
    W. Churchilla 4
    400 11 Ústí nad Labem
    Zpráva pro příjemce: 21. – 23. listopadu 2018

    Soutěžní poplatek nelze platit šekem

    Soutěžní poplatek nelze platit na místě
    Soutěžní poplatek je nevratný


   
  
  2. Bankovní převod:

    Československá obchodní banka
    Číslo účtu: 259564382/0300
    Variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR)
    Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího
 
   
    Soutěžní poplatek nelze platit šekem

    Soutěžní poplatek nelze platit na místě
    Soutěžní poplatek je nevratný

 


        Ubytování        
                                                               
                                                                                                                                                                                  

   Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem ****
  

    1200 Kč / jednolůžkový pokoj

    1400 Kč / dvoulůžkový pokoj 

    1950 Kč / třílůžkový pokoj (pouze 3 pokoje)


    Ceny jsou za 1 noc včetně snídaně formou bufetu.
    Ubytování a stravování si účastníci platí sami.         
    Restaurace BENADA v Clarion hotelu nabízí
    polední menu s výhodnou cenou pro soutěžící a jejich doprovod                                                        
    

    
  
Comfort Hotel Ústí nad Labem City ***
 


    1100 Kč / jednolůžkový pokoj

    1300 Kč / dvoulůžkový pokoj 

    1800 Kč / třílůžkový pokoj (pouze 3 pokoje)

  

   
Ceny jsou za 1 noc včetně snídaně formou bufetu.
    Ubytování a stravování si účastníci platí sami.
                                                                                            

 

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.