Čeština   English  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a statutární město Ústí nad Labem

vyhlašují 54. ročník mezinárodní klavírní soutěže
Virtuosi per musica di pianoforte

 na 24.—26. listopadu 2021


Letos budou účastníci výjimečně soutěžit v pěti kategoriích!

I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let

 II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let

III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let

IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let

V. kategorie soutěžící ve věku 16 let

Rozhodující datum pro zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození ke dni konání 1. kola soutěže v příslušném roce.


Uzávěrka přihlášek – 10. září 2021

Aktuální informace najdete na webové stránce do 10 dnů po uzávěrce přihlášek.
SOUTĚŽ

I. kategorie - soutěž je jednokolová, časový limit je 4 - 8 minut
Soutěžící představí jednu nebo více skladeb, které se datují do období mezi barokem a klasicismem

a jednu nebo více skladeb z romantického období až po skladby současných autorů.


 II. kategorie - soutěž je dvoukolová, časový limit je 5 - 7 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus, 
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost. III. kategorie - soutěž je dvoukolová, časový limit je 6 - 8 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost. IV. kategorie - soutěž je dvoukolová, časový limit je 7 - 9 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost


  V. kategorie - soutěž je dvoukolová, časový limit je 8 - 10 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnostZměny v soutěžním programu jsou povoleny a musí být ohlášeny v místě konání soutěže v recepci
nejméně hodinu před soutěžním výkonem.Pořadí soutěžících prvního kola určí losováním předseda mezinárodní poroty
na veřejném slavnostním setkání v předvečer konání soutěže.
 

Více informací o soutěži se dočtete v kapitole "O Virtuosi", kde najdete Statut, Soutěžní řád a Jednací řád poroty"    
   Ceny


 Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých    kategoriích
 Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně.

 Zvláštní ceny:
 Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga z ČR                   
 Cena pro nejúspěšnějšího soutěžícího z ČR 
 Cena primátora města Ústí nad Labem
 Cena pro nejmladšího účastníka soutěže

 Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen


            
         
Hlavní cena pro absolutního vítěze
30. 000 Kč

tato částka podléhá zdanění

 
1. místa všech kategorií - věcné ceny
Zvláštní ceny - nahrávací zařízení, fotoaparát, noty... 

 Soutěžní poplatek 1. 500 Kč  zaplaťte do 20. září 2021

 


 1. Poštovní poukázka:

 ZUŠ Evy Randové

 W. Churchilla 4
 400 11 Ústí nad Labem
 zpráva pro příjemce: 24.—26. listopadu 2021

 Soutěžní poplatek nelze platit šekem
 Soutěžní poplatek nelze platit na místě
 Soutěžní poplatek je nevratný

 2. Bankovní převod:
 
 Československá obchodní banka

 Číslo účtu: 259564382/0300
 Variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR)
 Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího
 
 
 

 

 
V návaznosti na soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT ČR,
 
a na základě předloženého potvrzení o účasti v celostátním kole,
 
jsou soutěžící z České republiky osvobozeni od registračního poplatku.

         Ubytování        
                                                             
                                                                                                                                                                                  

  Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem ****
  22.—27. listopadu 2021 (5 nocí)

   1250 Kč / jednolůžkový pokoj 

   1450 Kč / dvoulůžkový pokoj  

   2000 Kč / třílůžkový pokoj      

                                                                         


 
  Ceny jsou za 1 noc včetně snídaně formou bufetu.
  Ubytování a stravování si účastníci platí sami.         
 
 
Můžete si rezervovat dvě oddělené postele
  nebo manželskou postel 
   
  Restaurace BENADA v Clarionu nabízí Speciální menu
  s výhodnou cenou pro soutěžící a jejich doprovod.  
                                                               

 
V hotelu Clarion Ústí nad Labem budete platit městské poplatky za ubytování 30 Kč /osoba/noc.   

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.