Čeština   English               

Základní umělecká škola Ústí nad Labem
ve spolupráci
se Statutárním městem Ústí nad Labem
a Ústeckým krajem


vyhlašují 55. ročník mezinárodní klavírní soutěže
Virtuosi per musica di pianoforte
 na 23.—25. listopadu 2022

 

Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích

I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let

II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let

III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let

IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let

 

Rozhodující datum pro zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození ke dni konání 1. kola soutěže v příslušném roce.

Poznámka k online přihlášce:


Pokud patří soutěžící do 1. kategorie, napište všechny skladby do jednoho "okénka"

 určeného pro soutěžní program.


Ostatní účastníci vyplní soutěžní programy pro 1. kolo a pro 2. kolo zvlášť.


Aktuální informace najdete na webových stránkách do 10 dnů po uzávěrce přihlášek.
SOUTĚŽ

I. kategorie – soutěž je jednokolová, časový limit je 6–8 minut
Soutěžící představí jednu nebo více skladeb, které se datují do období mezi barokem a klasicismem
a jednu nebo více skladeb z romantického období až po skladby současných autorů.


 II. kategorie – soutěž je dvoukolová, časový limit je 5–7 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus, 
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost. III. kategorie – soutěž je dvoukolová, časový limit je 6–8 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost.


 IV. kategorie – soutěž je dvoukolová, časový limit je 7–9 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnostZměny v soutěžním programu jsou povoleny a musí být ohlášeny v místě konání soutěže
v recepci nejméně hodinu před soutěžním výkonem.Pořadí soutěžících prvního kola určí losováním předseda mezinárodní poroty
na veřejném slavnostním setkání v předvečer konání soutěže.

Více informací o soutěži se dočtete v kapitole "O Virtuosi", kde najdete Statut,
Soutěžní řád a Jednací řád poroty"

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 25. ZÁŘÍ 2022


   Ceny

Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých    kategoriích
 Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně.

Zvláštní ceny:
 Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga z ČR                   
 Cena pro nejúspěšnějšího soutěžícího z ČR 
 Cena primátora města Ústí nad Labem
 Cena pro nejmladšího účastníka soutěže

Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen


            
         
Hlavní cena pro absolutního vítěze
30. 000 Kč

tato částka podléhá zdanění


1. místa všech kategorií – věcné ceny
Zvláštní ceny – nahrávací zařízení, fotoaparát, noty... Soutěžní poplatek 1. 500 Kč – zaplaťte do 25. září 2022

 


 1. Poštovní poukázka:

 ZUŠ Evy Randové

 W. Churchilla 4
 400 11 Ústí nad Labem
 zpráva pro příjemce: 23.—25. listopadu 2022

 Soutěžní poplatek nelze platit šekem

Soutěžní poplatek nelze platit na místě
 Soutěžní poplatek je nevratný

2. Bankovní převod:

 

Československá obchodní banka

Číslo účtu: 259564382/0300

Variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR)

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího

 

 

 

 

V návaznosti na soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT ČR,

a na základě předloženého potvrzení o účasti v celostátním kole,

jsou soutěžící z České republiky osvobozeni od registračního poplatku.

         Ubytování        

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem ****
  22.—26. listopadu 2022 (4 noci)   1350 Kč / jednolůžkový pokoj  

1550 Kč / dvoulůžkový pokoj 

2200 Kč / třílůžkový pokoj
(pouze 5 pokojů)

 

  Ceny jsou za 1 noc včetně snídaně formou bufetu.

 Můžete si rezervovat dvě oddělené postele
  nebo manželskou postel 

Městský poplatek ve výši 30 CZK/osoba/noc 

 

Parkování v podzemních garážích hotelu: 150 Kč/vůz/noc

 Ubytování a stravování si účastníci platí sami.

 

Městský poplatek ve výši 30 CZK/osoba/noc 
Parkování v podzemních garážích hotelu: 150 Kč/vůz/noc

 

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.