Čeština   English               

56. ročník

Základní umělecká škola Ústí nad Labem
ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem
a Ústeckým krajem

vyhlašují

56. ročník mezinárodní klavírní soutěže
Virtuosi per musica di pianoforte
 na 22.—24. listopadu 2023

 

Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích

I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let

II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let

III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let

IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let

 

Rozhodující datum pro zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození
ke dni konání 1. kola soutěže v příslušném roce.
SOUTĚŽ

I. kategorie – soutěž je jednokolová, časový limit je 6–8 minut
Soutěžící představí jednu nebo více skladeb, které se datují do období mezi barokem a klasicismem
a jednu nebo více skladeb z romantického období až po skladby současných autorů.


 II. kategorie – soutěž je dvoukolová, časový limit je 5–7 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus, 
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost. III. kategorie – soutěž je dvoukolová, časový limit je 7–9 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnost.


 IV. kategorie – soutěž je dvoukolová, časový limit je 7–9 minut v každém kole
v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období baroka až po klasicismus,
ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo více skladeb z období romantismu až po současnostZměny v soutěžním programu jsou povoleny a musí být ohlášeny v místě konání soutěže

v recepci nejméně hodinu před soutěžním výkonem.Pořadí soutěžících prvního kola určí losováním předseda mezinárodní poroty
na veřejném slavnostním setkání v předvečer konání soutěže.

Více informací o soutěži se dočtete v kapitole "O Virtuosi", kde najdete Statut,

Soutěžní řád a Jednací řád poroty"Poznámka k online přihlášce:

Pokud patří soutěžící do 1. kategorie, napište všechny skladby do jednoho "okénka"  určeného pro soutěžní program.
Ostatní účastníci vyplní soutěžní programy pro 1. kolo a pro 2. kolo zvlášť.

 

Uzávěrka přihlášek je 24. září 2023

Aktuální informace najdete na webových stránkách do 10 dnů po uzávěrce přihlášek.   Ceny


Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých    kategoriích
 Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně.

Zvláštní ceny:
 Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga z ČR                   
 Cena pro nejúspěšnějšího soutěžícího z ČR 
 Cena primátora města Ústí nad Labem
 Cena pro nejmladšího účastníka soutěže

Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen

                  
Hlavní cena pro absolutního vítěze
30. 000 Kč

tato částka podléhá zdanění


1. místa všech kategorií – finanční, věcné ceny
Zvláštní ceny – nahrávací zařízení, fotoaparát, noty... Soutěžní poplatek 1. 500 Kč zaplaťte do 24. září 2023 


 1. Poštovní poukázka:

 ZUŠ Evy Randové
 W. Churchilla 4
 400 11 Ústí nad Labem
 zpráva pro příjemce: 22.—24. listopadu 2023

 Soutěžní poplatek nelze platit šekem

Soutěžní poplatek nelze platit na místě.
 Soutěžní poplatek je nevratný.


2. Bankovní převod:

 

Československá obchodní banka

Číslo účtu: 259564382/0300

Variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR)

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího

 

 

 

 

V návaznosti na soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT ČR,

a na základě předloženého potvrzení o účasti v celostátním kole,

jsou soutěžící z České republiky osvobozeni od registračního poplatku.

         Ubytování        

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem ****
  21.—25. listopadu 2023 (4 nocí)

   ? Kč / jednolůžkový pokoj

? Kč / dvoulůžkový pokoj

? Kč / třílůžkový pokoj (pouze 5 pokojů)

 


  Ceny jsou za 1 noc včetně snídaně formou bufetu.
     Ubytování a stravování si účastníci platí sami.         
  
  
Můžete si rezervovat dvě oddělené postele
  nebo manželskou postel 
   


V hotelu Clarion Ústí nad Labem budete platit městské poplatky za ubytování ? Kč

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.