Čeština   English  
Závěrečné ustanovení ze zasedání organizačního týmu ze dne 16. září 2020


53. ročník soutěže se bude konat prezenčně za zvýšených hygienických podmínek a podle stávajících pravidel,
které najdete na webové stránce http://www.zuserandove.cz/virtuosi/cs/53-rocnik/85/85)


UZÁVĚRKA ELEKTRONICKÝCH PŘIHLÁŠEK 10. ŘÍJNA 2020


Zaregistrovaní soutěžíci obdrží e-mailem do 18. října aktuální informace o zahájení a průběhu soutěže,
časovém harmonogramu a rozpisu zkoušek u soutěžního klavíru.
 

Těšíme se na vaši účast!
                                   

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.