Čeština   English               

O Virtuosi

V roce 1968 se skupina nadšenců z Klubu přátel hudby a učitelů tehdejší Lidové školy umění v Ústí nad Labem rozhodla uspořádat soutěž pro mladé klavíristy do šestnácti let. Tento záměr byl pečlivě připravován, což vyplývá z dochované korespondence různým hudebním institucím i průmyslovým podnikům, které byly požádány o spolupráci, záštitu nad soutěží a ceny pro vítěze. Toto mravenčí snažení organizačního výboru pod vedením tehdejšího ředitele hudební školy Václava Šmerdy, bylo korunováno účastí téměř devadesáti soutěžících z celé republiky. Byla tak založena tradice, na kterou navazují nové generace těch, kteří soutěž připravují a kteří se jí zúčastňují.


Přestože pořadatelé soutěže počítali se zahraničními účastníky již ve druhém ročníku soutěže, první mladí klavíristé ze zahraničí (z Maďarska a Estonska) přijeli až v roce 1971. Tehdy se projevil významný rozdíl v přípravě mladých talentů v tehdejším Československu a v zahraničí. Téměř profesionálně připravení zahraniční účastníci obsadili všechny hlavní ceny, pro soutěžící z České republiky a Slovenska zůstala třetí místa a čestná uznání.


Klavírní soutěž byla od svého počátku spojována s různými ideologickými výročími, k jejichž oslavě byla pořádána. Tento postoj došel tak daleko, že v hodnocení šestého ročníku soutěže, který se konal v roce 1975, se nedoporučovala v dalších letech účast soutěžících z kapitalistických států západní Evropy. Nutno však říct, že soutěžící z tehdejšího východního bloku přinesli do soutěže vysokou kvalitu klavírní hry a zejména předsoutěžní přípravy. Od roku 1990 byla soutěž oproštěna od ideologických hledisek, kvalita soutěže zůstala na vysoké úrovni z předchozích let.


Na závěr se patří poděkovat vyhlašovatelům soutěže, kteří každoročně uvolňují ze svých rozpočtů finanční prostředky pro mezinárodní klavírní soutěž. Jsou to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a město Ústí nad Labem. Již třicet let účastníci soutěže hrají na koncertní křídlo značky PETROF.

Hlavní organizační tíhu nesou učitelé a další zaměstnanci dnešní Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem.


________________________________________________________________________


 
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE V UDÁLOSTECH A DATECH

1968
První ročník klavírní soutěže se konal ve dnech 26. až 28. října 1968 v ústeckém Interhotelu Bohemia. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií (do deseti, dvanácti, čtrnácti a patnácti let). Prvním předsedou poroty byl klavírní pedagog Jaromír Brož.


1969
Dlouholetým předsedou poroty klavírní soutěže se stal pedagog a klavírní virtuos Pavel Štěpán.


1971
Mezi účastníky soutěže se poprvé objevili soutěžící ze zahraničí (Maďarsko, Estonsko). Počet soutěžních kategorií byl změněn na tři (do deseti, dvanácti a čtrnácti let).


1974
Soutěž se přestěhovala ze stísněných prostorů Interhotelu Bohemia do Domu kultury v Ústí nad Labem.


1977
Jubilejní 10. ročník mezinárodní klavírní soutěže začal používat logo, které je se soutěží spojeno do dnešních dnů. Autorem loga byl malíř a grafik Antonín Procházka.


1980
Vzhledem k velké konkurenci zahraničních soutěžících bylo zavedeno výběrové kolo pro klavíristy z tehdejší Československé republiky, ze kterého porota vybírala účastníky pro mezinárodní soutěž.


1982
Opětovné zavedení čtyř kategorií.


1989
Definitivní návrat ke třem soutěžním kategoriím (do jedenácti, třinácti a patnácti let).


1991
Předsedou poroty mezinárodní klavírní soutěže se stal klavírní virtuos a pedagog Radoslav Kvapil.


1994
Místo konání soutěže bylo přesunuto z Domu kultury do nově zrekonstruovaných prostor Městského divadla Ústí nad Labem. Výběrové kolo pro účastníky z nynější České republiky bylo zrušeno, do mezinárodní klavírní soutěže jsou zařazováni všichni přihlášení soutěžící. Předsedkyní mezinárodní poroty se stala Dagmar Šimonková, profesorka Akademie múzických umění. Byl zaveden účastnický poplatek, jehož výši dodnes určuje organizační výbor soutěže.


1997
Jubilejní 30. ročník mezinárodní klavírní soutěže se koná 6. až 8. listopadu v Městském divadle Ústí nad Labem. Do soutěže se přihlásilo 75 účastníků z 15ti zemí. Akciová společnost Továrna na piana Hradec Králové věnuje absolutnímu vítězi pianino značky PETROF.
1999
Firma PETROF  spol. s r.o., hlavní sponzor soutěže, věnuje absolutnímu vítězi 1 000 amerických dolarů. Petrof, poianos since 1864


2002
Jubilejní 35. ročník se koná v Městském divadle Ústí nad Labem, soutěžní kategorie se nemění, předsedou poroty je stále Doc. Dagmar Šimonková


2003
Od tohoto roku se stává předsedou poroty Doc. Petr Slavík


2009
Absolutním vítězem 42.ročníku se stal soutěžící II. kategorie Artyom PAK z Uzbekistánu, který byl ohodnocen rekordním počtem bodů v celé dosavadní historii soutěže.

2007
Dochází ke změně generálního sponzora – stává se jímSPOLCHEMIE Ústí nad Labem.
Slavnostní zahájení jubilejního 40.ročníku mezinárodní klavírní soutěže se odehrává v Atriu Základní umělecké školy.
Součástí tohoto zahájení je klavírní recitál předsedy poroty Doc. Petra Slavíka.


2012
45. ročník mezinárodní klavírní soutěže byl zahájen koncertem orchestru Severočeského divadla, na kterém vystoupil mimo jiné Michal Mašek, absolutní vítěz z roku 1995.
Soutěž byla podpořena z prostředků Fondu KS Kolbenschmidt CZ, administrovaného Ústeckou komunitní nadací, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, firmou GW Train Regio a.s. a Noesis s.r.o.
V tomto roce se stává předsedou poroty MgA. Martin Kasík.


2013
Opětovné zavedení čtyř kategorií. 46. ročník mezinárodní klavírní soutěže byl zahájen koncertem orchestru Severočeského divadla, na kterém vystoupila mimo jiné Kristine Ayvazyan, absolutní vítězka z roku 2012. Kristine Ayvazyan byla první z absolutních vítězů, kteří hrají na zahájeních nových ročníků klavírní koncerty za doprovodu symfonického orchestru.


2014
Soutěž získává prostřednictvím Ústeckého kraje generálního partnera společnost Net4Gas
Absolutní vítězkou 47. ročníku se stala soutěžící IV. kategorie Klyuchereva Elizaveta z Ruska, která byla ohodnocena rekordním počtem bodů


2017
Do 50. ročníku se zaregistrovalo 71 účastníků ze 17ti zemí světa.
Soutěž probíhá pod záštitou prezidenta České republiky pana Miloše Zemana, hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka a primátorky statutárního města Ústí nad Labem paní Věry Nechybové

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.